Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα προβλήματα λόγου και ομιλίας και δυσκολία στην ανάγνωση;

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι δυσκολίες στην ομιλία και τον λόγο ενός παιδιού προσχολικής και σχολικής ηλικίας μπορεί να επηρεάσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Συνεπώς, βασικό μας μέλημα αποτελεί η αποκατάσταση των δυσκολιών στην παραγωγή ομιλίας και προφορικού λόγου πριν την ηλικία των πέντε ετών, ώστε να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο αργότερα οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής.

Κοινοποίηση