Μαμά Γ.

Η κυρία Νεονάκη είναι εξαιρετική λογοπεδικός και άνθρωπος. Αγκαλιάζει τους «μαθητές» της με αγάπη και ενσυναίσθηση προσφέροντάς τους ένα φιλικό περιβάλλον παρέμβασης με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα.

Επισκεφθήκαμε την κυρία Νεονάκη για ένα πρόβλημα ομιλίας που αντιμετώπιζε ο γιός μου στην ηλικία των 4 ετών. Τα αποτελέσματα άμεσα και εντυπωσιακά. Σε μικρό χρονικό διάστημα ο Γ. μας είχε κατακτήσει τη σωστή προφορά των γραμμάτων που τον δυσκόλευαν μέσα από καλά οργανωμένες και δομημένες  δραστηριότητες που τον έκαναν να αισθάνεται πολύ ευχάριστα κατά τη διάρκεια των συνεδριών.