Μαμά Δ.

Η συμβολή της κ.Νεονακη στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του παιδιου μας ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί προσομοιάζει πολύ με παιχνίδι με αποτέλεσμα το παιδί να απολαμβάνει τις συνεδρίες όχι σαν πιεστικη διαδικασια αλλά σαν ευχάριστη εξωσχολική δραστηριοτητα! Ο γλυκός της τρόπος επικοινωνίας ενθαρρύνει τη συνεργασία του παιδιού και το οδηγεί να δει την αξία και τις δυνατότητες του.