Μ. Π.

  • Επαγγελματική
  • Γνώσεις όσον αφορά το επάγγελμα
  • Δοτική και επικοινωνιακή με τους φοιτητές
  • Διαθέσιμη σε οτιδήποτε ζητήσει κάποιος φοιτητής π.χ κάποια απορία
  • Εμπλουτισμένες ιδέες για οποιαδήποτε δυσκολία έχει ένα παιδί στο lab
  • Χρήση παραδειγμάτων σε κάποια απορία για μεγαλύτερη εμπέδωση
  • Ικανότητα μετάδοσης του μαθήματος
  • Φιλική με τους φοιτητές και αφιέρωση χρόνου προς εκείνους
  • Eμπλουτισμένο υλικό όσον αφορά τις διαφάνειες του μαθήματος μαζί με κατάλληλη βιβλιογραφία.

ΕΙΣΤΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ.