Μ. Κ.

Υπεύθυνη επαγγελματίας, στηρίζει την γνώμη της με ορθά επιχειρήματα βάση των γνώσεών της, ενημερώνεται συχνά για νέες μεθόδους και βιβλιογραφικές πηγές, δείχνει ενδιαφέρον προς τα παιδιά, τηρεί τους υγειονομικούς κανόνες και δίνει λύση σε ότι δυσκολία και να υπάρξει.