Μ. Ι.

…Το ταξίδι, από την ψυχογλωσσολογία, μέχρι την θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας… Η κα Νεονάκη είναι μοναδική στο να συνδέει -με κατανοητό τρόπο- μοντέλα, επιστημονικές θεωρήσεις, πρακτικά συνεδρίων, αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών και περιεχόμενο επιστημονικών βιβλίων, με τις διαταραχές επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας, ιδωμένες υπό έναν ολιστικό και συμπεριληπτικό τρόπο προσέγγισης.