Γ. Δ.

Η βοήθεια που έλαβα και λαμβάνω από την κ.Νεονάκη τόσο ως φοιτήτρια όσο και ως εποπτευόμενη είναι πραγματικά πολύτιμη καθώς ο ολιστικός τρόπος προσέγγισής της είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για εμένα!