Ε. Π.

Η κυρία Νεονάκη είναι πάρα πολύ βοηθητική σε όλους όσους απευθύνεται και διδάσκει. Είναι πρόθυμη να δώσει υλικό, να κατευθύνει το φοιτητή και να του δώσει γνώσεις που θα είναι χρήσιμες για τα μελλοντικά του περιστατικά. Ακόμη, προσπαθεί να βάλει το φοιτητή στη διαδικασία να ψάξει τις απαντήσεις και το τι πρέπει να κάνει στη συνεδρία, δίνοντας κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα αυτό να βελτιώνει το φοιτητή στην ανεξαρτησία του μέσα στη συνεδρία. Σας ευχαριστώ για την παρακαταθήκη που μου αφήσατε και που το επάγγελμα που αγαπώ ξεκίνησε με εσάς επόπτρια!