Δ. Φ.

Η κα Νεονάκη καταφέρνει να παρέχει ένα ευγενικό, ήρεμο και επικοινωνιακό περιβάλλον, στο οποίο αφιερώνει προσωπικό χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μάθηση βάσει των αναγκών του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας ξεχωριστά. Στις παραδόσεις της, το θεωρητικό μέρος συνδέεται με το πρακτικό και πάντα είναι σε θέση να προτείνει λύσεις σε ερωτήματα. Παρά τον όγκο υλικού που παρέχει, κατά τις παραδόσεις της, φροντίζει να υποστηρίξει την αυτονομία του μελλοντικού επαγγελματία, προωθώντας τη κριτική σκέψη, την επίλυση προβλήματος και την δημιουργικότητα.