Πού μπορεί να οφείλονται οι δυσκολίες λόγου και ομιλίας στα παιδιά;

Ένα οικογενειακό ιστορικό με προβλήματα λόγου και ομιλίας αποτελεί συχνά ένδειξη ότι το παιδί μπορεί να εμφανίσει κάποια δυσκολία. Αυτό, όμως, δεν ισχύει πάντα.

Τα παιδιά που έχουν συχνές φλεγμονές στα αυτιά με κάποια απώλεια ακοής πολλές φορές αναπτύσσουν δυσκολίες ομιλίας.

Άλλα παιδιά μπορεί να έχουν επικοινωνιακά προβλήματα εξαιτίας μιας γενικότερης αναπτυξιακής δυσκολίας, όπως π.χ. διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Τέλος, κάποια παιδιά μπορεί να έχουν προβλήματα ομιλίας απλά και μόνο γιατί έχουν μάθει να παράγουν λάθος κάποιον ήχο κτλ.

Κοινοποίηση