Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε προβλήματα ομιλίας και προβλήματα λόγου;

Η ομιλία ενός παιδιού αφορά κυρίως στον τρόπο που παράγει τους διάφορους ήχους καθώς μιλάει.

Συχνά λέμε ότι ένα παιδί δεν έχει «καθαρή ομιλία» ή έχει «καθυστέρηση στην ομιλία του». Πολλές φορές τα παιδιά με προβλήματα ομιλίας είναι δύσκολο να τα κατανοήσουν τα άτομα που τα περιβάλλουν και τότε μιλάμε για «δυσκατάληπτη ομιλία». Αυτό ενίοτε μπορεί να προκαλέσει ματαίωση, εκνευρισμό και απομόνωση του παιδιού, καθώς δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ιδέες του. Ενδέχεται, έτσι, να επηρεαστεί η συμπεριφορά του και η αυτοεκτίμησή του, με την εμφάνιση πιθανών δυσκολιών στο να δημιουργήσει και να διατηρήσει το παιδί φιλίες. Σε περίπτωση που οι δυσκολίες ομιλίας των μικρών παιδιών δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορεί συχνά αυτά τα παιδιά να δυσκολευτούν και με την ανάγνωση και τη γραφή αργότερα, βάσει της βιβλιογραφίας και της εμπειρίας μας.

Ο λόγος ενός παιδιού αφορά κυρίως τις λέξεις και τις προτάσεις που είναι ικανό να χρησιμοποιήσει και να κατανοήσει, σε αντίθεση με μεμονωμένους ήχους.

Όπως ισχύει για τα παιδιά με δυσκολίες ομιλίας, έτσι και τα παιδιά με δυσκολίες λόγου ή γλωσσικές δυσκολίες μπορεί να βιώσουν ματαίωση και συναισθήματα μοναξιάς, καθώς τα γλωσσικά τους ελλείμματα επηρεάζουν καθημερινές διαδικασίες και θέματα που για πολλούς φαίνονται δεδομένα. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι η επικοινωνία με άλλους γενικότερα, η ποιότητα φιλικών και οικογενειακών σχέσεων, καθώς και η ικανότητα να έχουν πρόσβαση σε μαθησιακές και διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι, η ανάγνωση και η παρακολούθηση ταινιών. Άγχος και ανασφάλεια είναι συχνά συναισθήματα που επικρατούν, καθώς δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να λειτουργήσουν ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω τους είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι.

Όπως και με την ομιλία, η πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά με δυσκολίες λόγου αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την πιο αποτελεσματική αποκατάσταση, ανεξάρτητα από την αιτία εμφάνισης των δυσκολιών αυτών, όπως γλωσσική καθυστέρηση, αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Κοινοποίηση