Λογοθεραπεία στα σχολεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ

Προσχολικές και
σχολικές εκπαιδευτικές
βαθμίδες

Από το 2004, συνεργαζόμαστε με παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα παιδιά.

Μέσα στα χρόνια, έχουμε προσαρμόσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόησή μας σχετικά με το πώς να παρέχουμε στα σχολεία συνεπείς και αξιόπιστες υπηρεσίες λογοθεραπείας που είναι πραγματικά αποτελεσματικές και επιτυγχάνουν εξαιρετικά και απτά αποτελέσματα που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν.

Μπορούμε να δούμε τα παιδιά ατομικά ή σε ομάδες ή συνδυαστικά. Πραγματοποιούμε παρέμβαση μέσα στην τάξη, καθώς επίσης και μεμονωμένες θεραπευτικές συνεδρίες. Δουλεύουμε στενά με εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά λαμβάνουν την εξειδικευμένη φροντίδα που χρειάζονται.
Τείνουμε να πιστεύουμε ότι μόλις ο θεραπευτής ξεκινήσει να παρέχει συνεχείς και συστηματικές υπηρεσίες και αυτή η αξία γίνεται αντιληπτή από το σχολείο, ο ρόλος μας στο σχολείο διευρύνεται. Τα σχολεία αρχίζουν να χρησιμοποιούν τις ειδικές μας δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να μεταμορφώσουν το σχολείο σε έναν χώρο που υποστηρίζεται το σύνολο των παιδιών μέσα στο μαθησιακό τους περιβάλλον, και όχι μόνο τα παιδιά που φέρουν κάποια διάγνωση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Συνεργαζόμαστε με πολλά νηπιαγωγεία που το βρίσκουν επικερδές να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε νηπιαγωγεία που συμπεριλαμβάνουν:
  • Συνεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση στο προσωπικό ώστε να το βοηθήσουμε να εξελίξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του σε σχέση με το πώς να υποστηρίζουν παιδιά με δυσκολίες ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας.
  • Ανιχνευτικές αξιολογήσεις για πρώιμη ανάπτυξη ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας στο σύνολο των παιδιών ή σε συγκεκριμένα παιδιά.
  • Τακτική 1:1 ομαδική παρέμβαση σε συγκεκριμένα παιδιά.
  • Εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν απόλυτα με παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπως Κοινωνικές ιστορίες, Attention Autism, Makaton training, κ.α.