Η αποστολή μας

Ανακαλυψτε την

Aποστολή μας

Επειδή η ικανότητα να επικοινωνεί κάποιος τις ανάγκες του, τα όνειρά του και τις ιδέες του είναι θεμελιώδης για μία χαρούμενη και ολοκληρωμένη ζωή, προσφέρουμε έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις σε όλους εκείνους που δυσκολεύονται με την ομιλία, τον λόγο ή την επικοινωνία τους.

Βοηθάμε τα παιδιά:

  • Να αλληλεπιδρούν κοινωνικά με τους άλλους
  • Να κατανοούν αυτό που λένε οι άλλοι
  • Να θυμούνται λέξεις και τι σημαίνουν
  • Να βάζουν λέξεις στη σειρά για να φτιάχνουν προτάσεις
  • Να παράγουν σωστά λέξεις (όπως αναμένεται για την ηλικία τους)
  • Να αναπτύσσουν δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας
  • Να βελτιώσουν τις δεξιότητες ακουστικής και οπτικής μνήμης
  • Να αναπτύσσουν οργάνωση στον περιγραφικό και αφηγηματικό τους λόγο
  • Να αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής και ανεξαρτησία

Η επικοινωνία είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για τη μάθηση και για το μέλλον του παιδιού σας. Βοηθήστε το να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση.

Επιτρέψτε μας να σας δείξουμε τον τρόπο!