Εποπτείες

Για να βοηθήσουμε

Nέους λογοθεραπευτές ή ακόμα και εκείνους με μεγαλύτερη
εμπειρία

  • να οργανώσουν και να εξατομικεύσουν την αξιολογητική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης ιστορικού βάσει του αιτήματος των γονέων δικών τους περιστατικών ή της παραπομπής συναδέλφων, καθώς αποτελεί το πρώτο αλλά και πολύ σημαντικό βήμα προς την παρέμβαση,
  • να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με το κλινικό προφίλ των θεραπευόμενών τους, βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης και αποτελεσματικής στοχοθεσίας,
  • να κατανοήσουν την εξατομικευμένη εφαρμογή και τον συνδυασμό ποικίλων μεθοδολογιών και τεχνικών, βάσει έγκυρης βιβλιογραφίας, των πιο πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων και της δικής μας πολυετούς εμπειρίας,
  • να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους περισσότερο διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες με πρωτότυπο θεραπευτικό υλικό που ενισχύουν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία,
  • να αντιμετωπίσουν προκλητικές συμπεριφορές παιδιών ή εφήβων,
  • να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στους γονείς ή/ και τους φροντιστές τις δυσκολίες του παιδιού/ εφήβου (διάγνωση και αιτιολογία), τη στοχοθεσία, το γενικό πλάνο παρέμβασης και τη σημαντικότητα και της εμπλοκής των ίδιων στην παρέμβαση ανάλογα με την περίπτωση,
  • να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη διεπιστημονική ομάδα των πλαισίων που εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας,
  • να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της επικοινωνίας τους με άλλους που εμπλέκονται στη φροντίδα του παιδιού εκτός από τους γονείς (εργοθεραπευτές, αναπτυξιολόγοι και άλλοι ειδικοί, καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό) και να προωθήσουν τη συνεργασία τους μαζί τους είτε προφορικά είτε μέσω γραπτών αναφορών,
  • και γενικότερα για να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να είναι και οι ίδιοι και οι θεραπευόμενοί τους χαρούμενοι και ενθουσιώδεις κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, οργανώνουμε μαζί με τους λογοθεραπευτές ένα εξατομικευμένο πλάνο εποπτειών, βάσει θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης και ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του κάθε λογοθεραπευτή.

Η δουλειά μας είναι υπέροχη! Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε αυτή η διαδρομή να είναι συναρπαστική!