Εκπαιδευτικά προγράμματα

Υποστηριξη ΓΙΑ

Γονείς και εκπαιδευτικούς

Για να βοηθήσουμε τις οικογένειες των παιδιών ή τις προσχολικές δομές να βελτιώσουν τον τρόπο που υποστηρίζουν παιδιά με δυσκολίες ομιλίας, λόγου ή επικοινωνίας πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα κατ’ οίκον ή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αντίστοιχα.

Πρoγραμμα

Aλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε ένα ευρέως γνωστό μοντέλο πρώιμης παρέμβασης που εστιάζει στην οικογένεια και σε παιδιά με δυσκολίες στον λόγο τους σε επίπεδο έκφρασης ή/ και κατανόησης.

Ο στόχος του είναι να ενδυναμώσει τους γονείς, είτε σε ατομικές είτε σε ομαδικές συνεδρίες με άλλους γονείς, έτσι ώστε να γίνουν οι βασικοί «βοηθοί λόγου» του παιδιού τους και συνεπώς να μεγιστοποιήσει τις επικοινωνιακές ευκαιρίες για τα παιδιά στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε παιδιά που άργησαν να μιλήσουν, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, καθώς και σε παιδιά με γνωστικές και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Πρoγραμμα

Aλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-παιδιού

Αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει την εκμάθηση εργαλείων που βοηθούν τα παιδιά να είναι επιτυχημένοι φίλοι, επικοινωνιακοί σύντροφοι, αναγνώστες, συγγραφείς και μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας:

  • Θα μάθουν πώς να υποστηρίζουν τα παιδιά να είναι ενεργοί επικοινωνιακοί σύντροφοι και πώς να προωθούν τις αλληλεπιδράσεις και τις συζητήσεις που ενισχύουν τις λεκτικές τους δεξιότητες και εμπλουτίζουν την κατανόησή τους για τον κόσμο.
  • Θα συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να εξελίσσουν σχέσεις με συνομηλίκους, πολύ σημαντικές και για την ψυχοσυναισθηματική τους υγεία και για τη μάθηση.
  • Θα ανακαλύψουν τρόπους έτσι ώστε να βοηθήσουν στο πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τον λόγο τους για να φαντάζονται, να επιχειρηματολογούν, να σχεδιάζουν και να επιλύουν προβλήματα.

Χτίζοντας αυτές τις σημαντικές λεκτικές δεξιότητες, θα μπορούν να δουν πόσο στενά συνδεδεμένα είναι ο προφορικός λόγος και η ανάγνωση και η γραφή και πώς θα μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά για ανάγνωση και γραφή ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία.

Τέλος, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε καθημερινές αλληλεπιδράσεις και δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κατάλληλα επανδρωμένα με στόχο τη μάθηση εφ’ όρου ζωής.